Medicin

UNIK KUNSKAP INOM NUKLEÄRMEDICIN

Sedan Mare Curies tidiga behandlingar till den senaste utvecklingen inom forskning och behandlingar som baseras på hadronterapi har nukleär medicin och strålskydd spelat en viktig roll inom cancerdiagnostik och -behandling.

Därför var det naturligt för NUVIA att utveckla en särskild expertis inom nukleär medicin.

Vi arbetar inom flera olika fält: från specialiserad byggnadsteknik som omfattar alla restriktioner som har med strålskydd att göra (PET-röntgenanläggningar, cyklotroner, radiodiagnostik, strålbehandling, radiofarmakologi...), till högteknologiska instrument för strålskydd och strålningsmätning, laboratorieutrustning, programvarulösningar, samt, icke att förglömma, den faktiska utbildningen av personalen som arbetar på de aktuella anläggningarna.

Alla NUVIA-instrument och all utrustning som har utformats för nukleär medicin utgör vårt specifika produktutbud NUVIATech Healthcare.